Klub historické techniky Rakovník

Klub historické techniky Rakovník založila skupina nadšených sběratelů a obdivovatelů historických vozidel, vojenské i civilní techniky. Dne 23.6.2008

byl podán návrh na registraci občanského sdružení, na Ministersvo vnitra ČR s názvem "Klub historické techniky" se sídlem Rakovník Pod Václavem 1860. 11.7.2008 byla provedena registrace na MV ČR a Klub historické techniky oficiálně zahájil svoji činnost.

Kontakt

KHT Rakovník, z.s. Veclov 42, 27004 Svojetín
IČO: 055 59 588
+420.603274590 K.H.T.Rakovnik@seznam.cz